Nyheter

Siste: Dagbladet omtaler en «eierskiftesak» hvor vi var engasjert: https://www.dagbladet.no/kjendis/opptur-i-retten/74576085   TV2 omtaler en «rottesak» hvor vi var engasjert: https://www.tv2.no/a/14195737/   En av sakene fra 2021 ble kort omtalt i media: https://www.vg.no/nyheter/i/OQwapw/kjoepte-eiendom-for-35-millioner-fikk-3-millioner-i-avslag   Vi er også engasjert i denne saken: https://www.tv2.no/a/11930198/   En tidligere sak: Villa på Frogner: Glava-arving i retten https://www.dn.no/eiendom/domt-til-a-tilbakebetale-12-millioner-etter-villasalg-anker-dommen/2-1-627003...

Rettskraftige dommer

Rettskraftige dommer Vi har de siste årene vært benyttet i rettsapparatet. Her har vi vært engasjert innenfor det  elektrofaglige hvor vi har vært sakkyndig vitne ved en rekke anledninger i flere saker for både tingretten og lagmannsretten. Per Iver har også vært engasjert som rettsoppnevnt sakkyndig i Oslo tingrett og...

Nasjonal sertifiseringsordning er i prosess

Nasjonal sertifiseringsordning for eltakst Både Nemko og DNV Gl sertifiserer elektroforetak og personell som skal utføre skadetakst, tilstands- og tredjepartsvurdering av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Både Bjørn Winger og Per Iver Strand er sertifiserte for den nye ordningen. Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader og lignende. Gjennomgang...

Ny avhendingslov vedtatt i Stortinget

– En sak av så stor viktighet hadde fortjent en grundigere prosess, forankring hos berørte bransjer og et bredt forlik i Stortinget, sier Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer. I dag, 16. mai 2019, vedtok Stortinget regjeringens forslag til endringer av avhendingslova i Prop. 44 L (2018–2019) med enkelte justeringer. I innstillingen gikk...