Gunnar Fredriksen Hermansen

Gunnar Fredriksen Hermansen

Eiendomstakst1 AS, el.takstmann

Gunnar har om lag 10 års erfaring innenfor bygging og vedlikehold av både høyspent og lavspent elektroinstallasjoner, disse i form av stilling som energimontør og elektriker.

Formelt er Gunnar utdannet energimontør og elektriker, Videre har han utført sertifisering hos Nemko innenfor elektrotermografering, boligkontroll og næringskontroll. Gunnar har også gjennomført internopplæring knyttet til tilstandsvurdering og eierskifte/reklamasjon gjennom Eiendomstakst1.

Godkjenninger el.takst (sertifisert av Nemko):
• NEK 405.1 – Elektrotermografi
• NEK 405.2 – Brannforebyggende el.kontroll bolig
• NEK 405.3 – Kontroll næring

Internopplæring Eiendomstakt1 AS:
• Tilstandsrapport bolig
• Eierskifterapport bolig
• Reklamasjonstakst bolig

Kontaktdata:
Mob.tlf. 47 70 74 66
Epost: hermansen@eiendomstaksten.no