Leif Arne Halvorsen

El.kontrollør og el.takstmann

Leif Arne har om lag 20 års erfaring innenfor bygging og vedlikehold av elektriske installasjoner, i form av stilling som elektromontør, prosjektleder og el.kontrollør i installasjonsbedrift. Han har de senere årene bistått mange virksomheter med det systematiske HMS-arbeidet, og sørget for både etablere tilpassede IK-systemer og å føre ettersyn med virksomhetenes elektriske anlegg.

I 2014 gjennomførte Leif Arne opplæring innen eltakst hos Elektroskolen AS og har de siste årene tilegnet seg bred erfaring fra ulike typer tilstandsvurderinger og skadetakstoppdrag. I rollen som eltakstmann har han erfaring fra retten som sakkyndig vitne i eierskiftesaker og er benyttet av rettsapparatet som sakkyndig meddommer.

En unik og utvidet opplæring innen brannetterforskning i regi av Elektroskolen AS er blitt gjennomført, med et bredt innhold fra flere fremtredende foredragsholdere innen sine fagfelt.

Leif Arne har de senere årene deltatt i etableringen av det nye Elsikkerhetsforbundet og sitter i styret i organisasjonen som har som målsetning å ta et nasjonalt ansvar for bedring av brann- og elsikkerheten i landet.

Godkjenninger (sertifisert hos Nemko)

  • Tilstandsvurdering 
  • Skadetakst
  • Resertifisert iht til gammel eltakstordning, med godkjent overgang til ny NEK 405.20
  • NEK 405.1 – Elektrotermografi
  • NEK 405.2 – Brannforebyggende elkontroll bolig
  • NEK 405.3 – El.kontroll næring, med Tillegg B Landbruk
  • NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg
  • Brannetterforsker BA5