Rettskraftige dommer

Rettskraftige dommer

Alle ansatte hos Winger & Strand AS har de siste årene vært benyttet i rettsapparatet. Bare i 2019 har flere av oss vært engasjert som sakkyndig vitne ved en rekke anledninger i flere saker i Nedre Romerike tingrett, Oslo tingrett og i Heggen og Frøland tingrett. Per Iver har også vært engasjert som rettsoppnevnt sakkyndig i Oslo tingrett og i Nedre Romerike tingrett. 
De fleste tvistesaker løses heldigvis uten behandling i rettsapparatet. Utover dette har en rekke tvistesaker den senere tiden vært løst gjennom rettsmekling. Gode eltakstrapporter ligger ofte til grunn i tvistesaker.

Utover i 2020 er det for øvrig berammet flere tvistesaker i ulike tingretter på Østlandet som Winger & Strand AS skal bistå med.

Vi erfarer god respons på våre reklamasjonsrapporter og derfor er det viktig at vi blir engasjert i en tidlig fase av en konflikt. En av våre saker er omtalt i Aftenposten.

http://www.aftenposten.no/bolig/Gleden-ved-a-kjope-hus-forsvant-ganske-raskt–far-nesten-2_5-millioner-i-erstatning-9982b.html

DD (due diligence) for næringsbygg

Vi gjennomfører årlig ca. 150-200 DD i løpet av et ordinært driftsår.

Forsikringsbransjen benytter eltakstmenn i enda større grad

Vi opplever stor etterspørsel etter vår bistand i ulike skadetyper over hele landet og vi vurderer derfor fortløpende behovet for å utvide virksomheten ytterligere.

Ny app for privatpersoner som ønsker en overordnet og forenklet visuell vurdering av det elektriske anlegget.

Bjørn Winger og Per Iver Strand har vært med å utvikle denne. Se vår videosnutt og vurdér kjøp av appen på IOS eller Android.

Forskriftene for elektriske anlegg forplikter at du som eier eller bruker av det elektriske anlegget, skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget i boligen din.

Ved å bruke Elektrosjekken, kan du få et visuelt overblikk over evt. feil og mangler på el.anlegget i boligen din eller i en bolig du har tenkt å kjøpe. Elektrosjekken genererer en liste som du kan sende til deg selv på epost og du kan bruke dette som grunnlag for kontakt med eltakstmann eller elektriker/installatør for å få en utvidet kontroll av det elektriske anlegget i den aktuelle boligen.

Last ned appen her: https://itunes.apple.com/no/app/id1392615669?mt=8

Vi er sertifiserte som skadebehandler hos in4mo