Winger & Strand AS er et uavhengig kontrollforetak innenfor elektro som også kan bistå med prosjektering. Vi er registrert elektroinstallatør og har også anledning til å utføre «førstehjelp» i de tilfeller det er fare for el.sikkerheten. Dette er aktuelt når det ved kontroll avdekkes forhold som representer fare for brann og/eller berøring. Videre er selskapet et selvstendig takseringsforetak uten bindinger av noen art til våre oppdragsgivere.

Vi anses som en ledende aktør innenfor eltaksering og vi jobber mye med eierskiftesaker/reklamasjonssaker, DD (due diligence) og skadetaksering. Vårt geografiske nedslagsfelt er hele landet.

Selskapet ble etablert i 2020 og består av tre eltakstmenn. Selskapet innehar også autorisasjon som elektroinstallatør gr. L. Vi har elektroingeniør, elektrotermografører og byggtakstmann. Selskapet har samlet sett over 70 års erfaring innenfor elektrofaget. Vi har i tidligere selvstendige selskap siden 2014 levert over tusen ulike rapporter/tilstandsvurderinger innenfor elektro.

Selskapet er medlem i Norsk takst. Vi har ansatte som sitter i Norsk elektroteknisk komité NK219.

Siden nemkosertifisering av eltakstmenn trådte i kraft i 2015 har vi levert jenvlig rapporter innenfor tilstand, skade, reklamasjon og sakkyndige vurderinger. Dette omfatter privatboliger, landbruksinstallasjoner og næringsbygg med samlet markedsverdier på flere hundre millioner kroner.
Vår påstand er at vi med tre heltidsansatte eltakstmenn er blant de største og ledende aktørene innenfor el.taksering. Vi har videre en bred erfaring med betydelig bredde i autorisasjoner knyttet til vår virksomhet.

Ta kontakt via mail til post@wingerstrand.no eller ring oss på tlf.nr. 95 02 99 22 / 92 80 60 32.

Aktuelt

Rettskraftige dommer

Rettskraftige dommer Alle ansatte hos Winger & Strand AS har de siste årene vært benyttet i rettsapparatet. Bare i 2019…

Nasjonal sertifiseringsordning er i prosess

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når…