''Winger & Strand'' er et samarbeid mellom Bjørn Winger gjennom W-Consulting og per iver strand gjennom Eiendomstakst1 AS. Begge disse selskapene er uavhengig kontrollforetak innenfor elektro

Vi anses å være blant de ledende aktørene innenfor eltaksering og vi jobber mye med eierskiftesaker/reklamasjonssaker, DD (due diligence) og skadetaksering. Vårt geografiske nedslagsfelt er hele landet.

Vår samlede kompetanse utgjør autorisasjon som elektroinstallatør gr. L, elektroingeniør, elektrotermografører og byggtakstmann. Selskapene har samlet sett utført flere tusen befaringer og utarbeidet et tilsvarende antall rapporter. Vi har siden 2014 levert flere tusen ulike rapporter/tilstandsvurderinger innenfor elektro.

Per Iver Strand er medlem i Norsk takst og sitter i Norsk elektroteknisk komité NK219.

Bjørn Winger er medlem i Norsk elektrotekniske komité NK219.

Siden nemkosertifisering av eltakstmenn trådte i kraft i 2015 har vi levert rapporter innenfor tilstand, skade, reklamasjon og sakkyndige vurderinger. Dette omfatter privatboliger, landbruksinstallasjoner og næringsbygg med samlet markedsverdier på flere hundre millioner kroner.
Vår påstand er at vi har en kapasitet som er blant de største og ledende aktørene innenfor el.taksering. Vi har videre en bred erfaring med betydelig bredde i autorisasjoner knyttet til vår virksomhet.

Kontaktdata:
Per Iver Strand, strand@eiendomstaksten.no, tlf.  92 80 60 32
Bjørn Winger, bw@w-con.no, tlf.nr. 95 02 99 22

Aktuelt

El.takst: reklamasjon etter kjøp (eierskiftesak på elektro)

Hvis du er i en situasjon hvor du har kjøpte en bolig/fritidsbolig og du mistenker at det elektriske anlegget ikke…