''Winger & Strand'' er et samarbeid mellom Bjørn Winger gjennom W-Consulting og per iver strand gjennom Eiendomstakst1 AS. Begge disse selskapene er uavhengig kontrollforetak innenfor elektro

Vi anses å være blant de ledende aktørene innenfor eltaksering og vi jobber mye med eierskiftesaker/reklamasjonssaker, DD (due diligence) og skadetaksering. Vårt geografiske nedslagsfelt er hele landet.

Vår samlede kompetanse utgjør autorisasjon som elektroinstallatør gr. L, elektroingeniør, elektrotermografører og byggtakstmann. Selskapene har samlet sett opp mot 80 års erfaring innenfor elektrofaget. Vi har siden 2014 levert flere tusen ulike rapporter/tilstandsvurderinger innenfor elektro.

Per Iver Strand er medlem i Norsk takst og sitter i Norsk elektroteknisk komité NK219.

Siden nemkosertifisering av eltakstmenn trådte i kraft i 2015 har vi levert rapporter innenfor tilstand, skade, reklamasjon og sakkyndige vurderinger. Dette omfatter privatboliger, landbruksinstallasjoner og næringsbygg med samlet markedsverdier på flere hundre millioner kroner.
Vår påstand er at vi har en kapasitet som er blant de største og ledende aktørene innenfor el.taksering. Vi har videre en bred erfaring med betydelig bredde i autorisasjoner knyttet til vår virksomhet.

Kontaktdata:
Per Iver Strand, strand@eiendomstaksten.no, tlf.  92 80 60 32
Bjørn Winger, bw@w-con.no, tlf.nr. 95 02 99 22

Aktuelt

Nyheter

Siste: Dagbladet omtaler en «eierskiftesak» hvor vi var engasjert: https://www.dagbladet.no/kjendis/opptur-i-retten/74576085   TV2 omtaler en «rottesak» hvor vi var engasjert: https://www.tv2.no/a/14195737/   En…

Rettskraftige dommer

Rettskraftige dommer Vi har de siste årene vært benyttet i rettsapparatet. Her har vi vært engasjert innenfor det  elektrofaglige hvor…