Prisene er inkl. mva.

Spesialverktøy hvor det med unntak av tilstandsanalyse påløper tilleggskostnader:
Ved bruk av kalibrert termografikamera av typen FLIR T540 med betjening av sertifisert kontrollør påløper det kr. 1.500,- eks. mva. pr. oppdrag. Ved bruk av nettanalysator (HT GSC60), jordstrømtang CA 6416 og kabelsøker CA 6681 påløper særskilte priser som avtales pr. oppdrag.

Byggtakst

Innenfor byggtakst har vi samarbeid med eksterne byggtakstmenn som tilbyr en rekke ulike typer takster og tjenester og vi nevner blant annet skade- og reklamasjonsrapporter, tilstandsrapporter, vedlikeholdsrapporter, verdi- og lånetakster, forhåndstakst, tomtetakst og takst av mindre næringseiendommer. Priser oppgis på forespørsel og i samråd med våre samarbeidende byggtakstmenn.

Trykktesting og termografi

Dette kan gjøres i samarbeid med andre aktører.
Priser oppgis på forespørsel.

Øvre priser

Timeføringsprosedyrer:

Arbeid etter medgått tid avrundes til nærmeste halv/hel time. Merverdiavgift tilkommer.

Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor til retur og avsluttet etter påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.

Henvendelser via telefon og epost med behandling og svar følger tilsvarende sats, men basert på intervaller på 15 minutter. Minstesats er derfor 15 minutter.

Kostnader for kjøring fra våre kontorer i Snarøya eller Lørenskog kommer i tillegg. Ved kjøring påløper ordinær timesats, samt kr. 8.- eks. mva. (dvs. kr. 10.- inkludert merverdiavgift.) per medgåtte KM kjøring. Videre vil også evt. bomring og parkeringsavgift tilkomme fakturaen.

 

For større prosjekter og ved etablerte kundeforhold kan det avtales spesifikke satser.

Elektrikerarbeid

Ta kontakt via mail til post@eiendomstaksten.no eller ring oss på tlf.nr. 95 02 99 22 / 92 80 60 32.