informasjon

Gjennom vårt kontaktsenter forvalter vi hele spekteret innenfor elektrofaglig taksering og vi nevner kort følgende:

  • Tilstandsvurdering el.anlegg (generelt, ved kjøp, salg eller overtagelse)
  • Eierskiftesaker – el.anlegg
  • Reklamasjonssaker – el.anlegg
  • Skadetaksering av el.anlegg (brann, vann, lyn, varmekabler, tavlebrann, lynnedslag og andre elektrorelaterte skadesaker og reklamasjonsforhold, m.m.)
  • DD (Due diligence) for næringsbygg: overordnet teknisk vurdering relatert til kjøp/salg av næringseiendom
  • Kontroll og skadetaksering av sameier, borettslag og mindre næringseiendommer.
  • Internkontroll: kontroll og system, opp imot sameie, borettslag og mindre virksomheter
  • Kvalitetssikring av utført arbeid
  • Installasjoner av elektriske anlegg

Winger & Strand 

Vi har i utgangspunktet ulike arbeidsfelt hvor W-Consulting AS primært tar oppdrag innenfor DD/Tilstandsvurdering av næringseiendom, mens Eiendomstakst1 AS primært arbeider med tvistesaker/eierskiftesaker og skadesaker. I enkelte saker påtar vi oss oppdragene sammen, i tillegg til at vi praktiserer sidemannskontroll på de fleste oppdrag.

Vi påtar oss også arbeid med installasjon av elektriske anlegg.

Eiendomstakst1 AS:
Vallerudåsen 102, 1476 Rasta, tlf. 92 80 60 32. strand@eiendomstaksten.no

W-Consulting AS:
Mario Caprinos vei 2A, 1367 Snarøya, tlf. 95 02 99 22, bw@w-con.no

E-post: strand@eiendomstaksten.no

kontaktskjema