Selskapet er sertifisert gjennom Nemko for eltakst innenfor følgende områder:

 • Tilstandsvurdering el.anlegg
 • Skadetaksering av el.anlegg
 • Eierskiftesaker – el.anlegg
 • Brannforebyggende el.kontroll iht NEK 405.2
 • Due dilingence elektro: kjøp/salg av næringseiendom
 • Kontroll sameier, borettslag og Næringseiendom iht NEK 405.3
 • Termografering iht NEK 405.1
  Måling av elektromagnetisk stråling
 • Øvrige elektrotekniske målinger
 • Vurdering av dokumentasjon for nye og eksisterende dokumentasjon

Med referanse i at det er svært få sertifiserte el.takstmenn i Norge kan Per Iver og Bjørn gjennom sine selskaper tilby bistand i hele landet. Det vil i slike tilfeller kunne påløpe reiseutgifter – ta kontakt for avtale.
Vi har interne ressurser som ivaretar sidemannskontroll/kvalitetssikring.

Hvem er Nemko?

Bedrifter rundt hele verden stoler på Nemko for evaluering av deres produkter, systemer, installasjoner og personell mot krav i relevante standarder og regelverk.
Siden 1933 har Nemko sikret at sine kunder tilfredsstiller de ulike krav over hele verden. Deres tjenester inkluderer pre-compliance, internasjonal sertifisering, produkt- og systemsertifisering samt produkttesting.
Det opprinnelige NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle markedsføres og selges i Norge og dermed tilkobles det offentlige strømnettet. Senere ble også testing av krav for radiostøy en del av godkjenningsregimet.
I 1990, da Norge ble en del av EØS, ble EEC-direktivene for sikkerhet (European Community Directives for product safety) implementert, og de obligatoriske nasjonale kravene frafalt. NEMKO ble dermed forvandlet til et uavhengig, selveid selskap, med et rådgivende utvalg sammensatt av representanter for ulike aktører (industri- og handelsorganisasjoner, forbrukergrupper, elselskaper, osv.) som det høyeste tilsynsorgan. NEMKO etablerte samtidig Nemko AS som utgjør det sentrale driftsselskapet og er ansvarlig for det som i dag kalles Nemko Group.
Siden 1992 har både omfanget av tjenester og den globale tilstedeværelsen til Nemko utvidet seg betraktelig.
I dag tilbyr Nemko testings- inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter og systemer på verdensbasis, og har 20 kontorer på 12 kontinenter.

Per Iver og Bjørn er privat og gjennom sine respektive selskaper sertifisert av Nemko.

Foretakene og ansatte er oppført i FG-registeret som kontrollorgan innenfor NEK 405.1 (elektrotermografering), 405.2 (brannforebebyggende elkontroll bolig), og 405.3 (elkontroll næring).

W-Consulting AS er registrert i DSB som el.virksomhet for kontroll av andres elektriske anlegg og å kunne utføre elektriske arbeid hjemme hos deg.

Nasjonal sertifiseringsordning er sluttført, ny ordning NEK 405-20 er etablert. Her er Strand godkjent.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Eektroingeniør Per Iver Strand er medlem av denne komiteèn (NK219) og har også vært aktiv i flere lansert i september 2019.

Per Iver og Bjørn er nemkosertifiserte elektrotakstmenn, sertifisert etter NEK 405-20.