El.takst for boligselgere

Skal du oppnå en trygg bolighandel bør du som selger få gjennomført en kvalitativ el.kontroll av en sertifisert kontrollør.

Vi som profesjonell aktør har lang erfaring med el.kontroller. Vi har erfaring gjennom  anslagsvis tusen reklamasjonssaker. Vår vurdering er derfor at det ved et boligsalg bør legges til grunn en el.kontroll som er iht. den nye normen «NEK 405-2-3 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending».

Vår egen Per Iver Strand har gjennom sitt arbeid i NEK (Norsk elektrotekniske komiteé, NK 219) bidratt i det omfattende arbeidet som komiteen har lagt ned ved utarbeidelse av denne normen.

 

Ved interesse kan du se foredraget som Per Iver avholdte på NEK sin lansering av NEK 405-2-3- i 2023 under.


For å sikre en trygg bolighandel, anbefales det sterkt at selgere gjennomfører en grundig elektrisk kontroll utført av en sertifisert kontrollør. Som profesjonell aktør med omfattende erfaring innen elektriske kontroller, har vi håndtert omtrent tusen reklamasjonssaker. Basert på vår ekspertise anbefaler vi at en elektrisk kontroll gjennomføres i samsvar med den nye normen «NEK 405-2-3 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i boliger ved avhending.»

 En av våre egne, Per Iver Strand, har aktivt deltatt i arbeidet til NEK (Norsk elektroteknisk komité, NK 219) og har bidratt til utarbeidelse av denne normen gjennom omfattende innsats. Ved interesse kan du se Per Ivers presentasjon ved NEKs lansering av NEK 405-2-3 i 2023.

 Dette vil sikre at elektriske installasjoner i boligen er i god stand og oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene, og dermed legge til rette for en trygg og pålitelig bolighandel.

El.takst for boligkjøpere - før salg

Dagens avhendingslov i forbindelse med salg av bolig omfatter dessverre en rapport som omfatter en reell tilstandsvurdering av el.anlegget av en elektrofaglig person. Hvis du likevel vurderer å kjøpe en slik bolig anbefaler vi at du engasjerer oss eller andre profesjonelle aktører for en uavhengig vurdering av el.anlegget i den aktuelle boligen. Dette er en type undersøkelse du kan avtale med selger av boligen. Da vi du forut for kjøpet få en reell status på boligens el.anlegg.

Dagens avhendingslov i forbindelse med boligsalg, inkluderer dessverre ikke en rapport som gir en fullstendig vurdering av tilstanden til elektriske anlegg. Utført av en kvalifisert fagperson innen elektrofaget.

Hvis du likevel vurderer å kjøpe en bolig som omfattes av denne loven, vil vi sterkt anbefale at du involverer oss eller andre profesjonelle aktører for en uavhengig evaluering av de elektriske anleggene i den konkrete eiendommen.

Denne type undersøkelse kan avtales med selgeren av boligen, og gir deg muligheten til å få en nødvendig og omfattende vurdering av boligens elektriske anlegg før du gjennomfører kjøpet. Dette vil gi deg verdifull innsikt i tilstanden til de elektriske anleggene i boligen.

Eltakst for boligkjøpere - etter kjøp og en mulig reklamasjon ovenfor selger

Hvis du er i en situasjon hvor du har kjøpt en bolig/fritidsbolig og du mistenker at det elektriske anlegget ikke er som beskrevet i salgsoppgaven/taksten vil det kunne oppstå en tvist. Vi kan bistå med en elektroteknisk reklamasjonstakst (el.takst) i saken. Denne rapporten er bygd opp og dokumentert på en slim måte at du benytte inn til rettsapparatet og skaffe deg en fordel underveis i saken.

Vi har erfaring som sakkyndig vitne i en drøss av eierskiftesaker over hele landet.

Er du usikker på hvordan dette fungerer kan ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 

Ved interesse kan du se foredraget som Per Iver avholdte på NEK sin erfaringskonferanse i 2023 under.

Dersom du befinner deg i en situasjon hvor du har kjøpt en bolig eller fritidsbolig, og du har mistanke om at den elektriske installasjonen ikke samsvarer med det som ble beskrevet i salgsoppgaven eller taksten, kan det potensielt oppstå en tvist. Vi kan tilby vår ekspertise gjennom en elektroteknisk reklamasjonstakst (el.takst) i denne saken. Rapporten er nøye strukturert og dokumentert, slik at den kan benyttes som et verdifullt verktøy i rettssystemet og hjelpe deg med å oppnå fordeler i løpet av tvistens gang.

 Vi har betydelig erfaring som sakkyndige vitner i en rekke eiendomsoverdragelsessaker over hele landet. Hvis du er usikker på hvordan denne prosessen fungerer, oppfordrer vi deg til å ta kontakt