Hvem er vi?

OPPRINNELSE

Selskapet Winger & Strand AS ble etablert i 2020 og har sitt utspring i et samarbeid mellom Bjørn Winger i Winger elektriske AS og Per Iver Strand i Eiendomstakst1 AS. Etter mange års samarbeid, hvor de to har bistått hverandre med sine særegne kompetanser på hver sine felt, var det naturlig at disse erfaringer ble samlet i ette selskap; Winger & Strand AS.


I forbindelse med etableringen er også Leif Arne Halvorsen med på eiersiden og som ansatt.

LEDENDE ELTAKSTMENN

Basert på historiske aktiviteter i de respektive selskaper de siste fem årene anses Winger & Strand AS som en ledende aktør innenfor eltakstsegmentet.

Våre ansatte har i siden 2014 levert flere tusen ulike elektrotekniske rapporter innenfor tilstand, skade og reklamasjon. Våre kunder består i dag av ulike privatpersoner, ulike forsikringsselskaper, advokatfirmaer, eiendomsselskap/forvaltere, sameier og borettslag. Vi har en del faste avtaler som vi mener har sammenheng med at vi har levert kvalitative tjenester og rapporter over lang tid. Alle våre ansatt benyttes periodevis av domstolene i forbindelse med elektrorelaterte tvistesaker.

Vi bistår blant annet med følgende tjenester:

 • Eierskiftesaker – el.anlegg
 • Reklamasjonssaker – el.anlegg
 • Tilstandsvurdering el.anlegg (generelt, ved kjøp, salg eller overtagelse)
 • Skadetaksering av el.anlegg (brann, vann, lyn, støv, varmekabler, naturskade, varmepumper, varmekabler, overspenning m.m.)
 • DD (Due diligence) for næringsbygg: overordnet teknisk vurdering relatert til kjøp/salg av næringseiendom
 • Sakkyndig i konkrete saker eller som selskapets representant i rettssystemet
 • Elektrotermografering (sikringsskap/tavler, varmekabler/varmefolie m.m.)
 • Elektrorelatert brannetterforskning
 • Kontroll av el.anlegg i sameier og borettslag
 • Etablering av internkontrollystem for sameier og borettslag
 • Tredjeparts kontroll av el.anlegg (ny installasjon, utbedringer etter skadesak)
 • Dokumentasjonskontroll

Kompetanse

Vi anses som en ledende aktør innenfor eltaksering og vi jobber mye med eierskiftesaker/reklamasjonssaker, DD (due diligence) og skadetaksering. Vårt geografiske nedslagsfelt er hele landet.

Winger & Strand AS er et uavhengig kontrollforetak innenfor elektro som også kan bistå med prosjektering.
Vi er registrert elektroinstallatør og har også anledning til å utføre «førstehjelp» i de tilfeller det er fare for el.sikkerheten. Dette er aktuelt når det ved kontroll avdekkes forhold som representer fare for brann- og/eller berøring.
Videre er selskapet et selvstendig takseringsforetak uten bindinger av noen art til våre oppdragsgivere.

Selskapet ble etablert i 2020 og består av tre eltakstmenn. Selskapet innehar også autorisasjon som elektroinstallatør gr. L. Vi har elektroingeniør, elektrotermografører og byggtakstmann. Selskapet har samlet sett over 70 års erfaring innenfor elektrofaget. Vi har siden 2014 levert over tusen ulike rapporter/tilstandsvurderinger innenfor elektro.

Vi er representert i Norsk elektroteknisk komité NK219. Selskapet er medlem i Norsk takst.

Siden nemkosertifisering av eltakstmenn trådte i kraft i 2015 har vi levert anslagsvis tusen rapporter innenfor tilstand, skade, reklamasjon og vurderinger. Dette omfatter privatboliger, landbruksinstallasjoner og næringsbygg med markedsverdier på flere hundre millioner kroner.

Vår påstand er at vi med tre heltidsansatte eltakstmenn er blant de største aktørene innenfor el.taksering. Vi har videre en bred erfaring med betydelig bredde i autorisasjoner knyttet til vår virksomhet.

Ring oss på 92 80 60 32 / 95 02 99 22  eller send oss epost på post@wingerstrand.no

Våre ansatte

winger

BJØRN SIGURD WINGER

Elektroinstallatør og Nemkosertifisert eltakstmann.

periver

PER IVER STRAND

Elektroingeniør og Nemkosertifisert eltakstmann.

leif

LEIF ARNE halvorsen

El.kontrollør og el.takstmann