Hvem er vi?

OPPRINNELSE

”Winger & Strand” er samarbeid mellom Bjørn Winger i W-Consulting AS og Per Iver Strand i Eiendomstakst1 AS. I en periode var begge ansatt i og drev Winger & Strand AS, men etter et drøyt års virke gikk vi hver for oss. Bjørn etablerte W-Consulting AS og Per Iver gikk tilbake til Eiendomstakst1 AS, men vi samarbeider slik som før og nettopp derfor fremstår vi med felles webside. Begge disse selskapene, W-Consulting AS (eies gjennom Bjørn Winger) og Eiendomstakst1 AS (eies gjennom Per Iver Strand) er uavhengige kontrollforetak innenfor elektro.

I tillegg driver Bjørn og Per Iver Eltakstsentralen AS sammen. Dette er et selskap som i disse dager arbeider med utvikling av en landsdekkende takstsentral innenfor tilstandsvurdering av elektriske anlegg. Selskapet har utviklet befaringsverktøy for bruk av el.takstmenn og byggtakstmenn .

Selskapets satsingsområde er leveranse av digitalt rapporteringsverktøy og i tillegg være bindeledd mellom selger og kjøper av fast eiendom, slik at utførende takstmann kan sikre en kvalitativ god vurdering av elektriske anlegg. Link til websiden finner du her: www.eltakstsentralen.no

W-Consulting AS og Eiendomstakst1 AS anses å være blant de ledende aktørene innenfor eltaksering og vi jobber mye med eierskiftesaker/reklamasjonssaker, DD (due diligence) og skadetaksering. Vårt geografiske nedslagsfelt er hele landet.

Vår samlede kompetanse utgjør autorisasjon som elektroinstallatør gr. L, elektroingeniør, elektrotermografører og byggtakstmann. Selskapene har samlet sett opp mot 70 års erfaring innenfor elektrofaget. Vi har siden 2014 levert over tusen ulike rapporter/tilstandsvurderinger innenfor elektro.

Vi har i utgangspunktet ulike arbeidsfelt hvor W-Consulting AS primært tar oppdrag innenfor DD/Tilstandsvurdering av næringseiendom og Eiendomstakst1 AS primært arbeider med tvistesaker og skadesaker. I enkelte saker påtar vi oss oppdragene sammen, i tillegg til at vi internt praktiserer sidemannskontroll på de fleste oppdrag.

LEDENDE ELTAKSTMENN

Basert på historiske aktiviteter i de respektive selskaper de siste åtte årene anses vi som en ledende aktør innenfor eltakstsegmentet.

Vi har i siden 2014 levert flere tusen ulike elektrotekniske rapporter innenfor tilstand, skade og reklamasjon. Våre kunder består i dag av ulike privatpersoner, ulike forsikringsselskaper, advokatfirmaer, eiendomsselskap/forvaltere, sameier og borettslag. Vi har en del faste avtaler som vi mener har sammenheng med at vi har levert kvalitative tjenester og rapporter over lang tid. Vi benyttes periodevis av domstolene i forbindelse med elektrorelaterte tvistesaker.

Vi bistår blant annet med følgende tjenester:

 • Eierskiftesaker – el.anlegg
 • Reklamasjonssaker – el.anlegg
 • Tilstandsvurdering el.anlegg (generelt, ved kjøp, salg eller overtagelse)
 • Skadetaksering av el.anlegg (brann, vann, lyn, støv, varmekabler, naturskade, varmepumper, varmekabler, overspenning m.m.)
 • DD (Due diligence) for næringsbygg: overordnet teknisk vurdering relatert til kjøp/salg av næringseiendom
 • Sakkyndig i konkrete saker eller som selskapets representant i rettssystemet
 • Elektrotermografering (sikringsskap/tavler, varmekabler/varmefolie m.m.)
 • Elektrorelatert brannetterforskning
 • Kontroll av el.anlegg i sameier og borettslag
 • Etablering av internkontrollystem for sameier og borettslag
 • Tredjeparts kontroll av el.anlegg (ny installasjon, utbedringer etter skadesak)
 • Dokumentasjonskontroll

Kompetanse

Vi anses som en ledende aktør innenfor eltaksering og vi jobber mye med eierskiftesaker/reklamasjonssaker, DD (due diligence) og skadetaksering. Vårt geografiske nedslagsfelt er hele landet.

”Winger & Strand” er et samarbeid mellom Bjørn Winger gjennom W-Consulting AS og Per Iver Strand gjennom Eiendomstakst1 AS. Begge disse selskapene er uavhengig kontrollforetak innenfor elektro

Vi anses å være blant de ledende aktørene innenfor eltaksering og vi jobber mye med eierskiftesaker/reklamasjonssaker, DD (due diligence) og skadetaksering. Vårt geografiske nedslagsfelt er hele landet.

Vår samlede kompetanse utgjør autorisasjon som elektroinstallatør gr. L, elektroingeniør, elektrotermografører og byggtakstmann. Selskapene har samlet sett opp mot 80 års erfaring innenfor elektrofaget. Vi har siden 2014 levert flere tusen ulike rapporter/tilstandsvurderinger innenfor elektro.

Per Iver Strand er medlem i Norsk takst og sitter i Norsk elektroteknisk komité NK219.

Siden nemkosertifisering av eltakstmenn trådte i kraft i 2015 har vi levert rapporter innenfor tilstand, skade, reklamasjon og sakkyndige vurderinger. Dette omfatter privatboliger, landbruksinstallasjoner og næringsbygg med samlet markedsverdier på flere hundre millioner kroner.
Vår påstand er at vi har en kapasitet som er blant de største og ledende aktørene innenfor el.taksering. Vi har videre en bred erfaring med betydelig bredde i autorisasjoner knyttet til vår virksomhet.

Ring Bjørn på  95 02 99 22  eller Per Iver på 92 80 60 32, eventuelt send oss epost til  bw@w-con.no eller strand@eiendomstaksten.no

Våre ansatte

periver

PER IVER STRAND

Eiendomstakst1 AS, daglig leder/faglig leder, Elektroingeniør, elektroinstallatør, ekominstallatør og Nemkosertifisert eltakstman

Bilde1

Mats Gilstad

W- Consulting AS, Rådgiver innen elektro, elektrokontrollør og elektrotakstmann.

winger

BJØRN SIGURD WINGER

W- Consulting AS, daglig leder/faglig leder, elektroinstallatør/el.takstmann