De fleste vet at feil ved elektriske anlegg i verste fall kan medføre strømgjennomgang eller brann.Som eier av et el.anlegg er det du som gjennom forskriftens § 9 er ansvarlig for at el.anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Dette betyr at du er forpliktet til å kontrollere og vedlikeholde el.anlegget. i tillegg er du forpliktet til å utelukkende engasjere registrerte el.virksomheter og du er forpliktet til å oppbevare dokumentasjonen på el.anlegget i hele anleggets levetid. Disse kravene gjelder enten du er privatperson, bedriftseier eller styreleder i et borettslag.

Vi er en profesjonell aktør og driver med både med kontroll, rådgiving og utarbeidelse med internkontrollsystemer og kursing av alt fra styreledere i sameier/borettslag, advokater og saksbehandlere i forsikringsselskaper. Vi har bred kunnskap om elektroregelverk og kan yte bistand ovenfor de som har behov for informasjon og kompetanse på området.

Mange er klar over at feil i elektriske anlegg kan potensielt føre til farlige situasjoner som strømgjennomgang eller brann. Som eier av et elektrisk anlegg påligger det deg et ansvar i henhold til forskriftens § 9 (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg) om å sikre at anlegget til enhver tid er i samsvar med gjeldende forskrifter. Dette innebærer at du er pålagt å regelmessig kontrollere og vedlikeholde elektriske anlegg. Videre er du forpliktet til å kun engasjere registrerte elektriske virksomheter for vedlikehold og utføring av elektriske arbeider på din installasjon. Du som eier av den elektriske installasjonen i din bolig, er også pålagt å oppbevare dokumentasjonen som er utstedt på anlegget gjennom hele anleggets levetid.

Disse kravene gjelder uavhengig av om du er en privatperson, en bedriftseier eller en styreleder i et borettslag.

Vi er en profesjonell aktør med ekspertise innen kontroll, rådgivning, utarbeidelse av internkontrollsystemer og opplæring. Vårt kompetanseområde dekker en bred skala, inkludert opplæring for styreledere i sameier og borettslag, jurister og saksbehandlere i forsikringsselskaper. Vi har en dyp forståelse av elektroregelverket og kan tilby bistand til de som søker informasjon og ekspertise innen dette fagfeltet.