HT GSC60 installasjonstest og energianalyse

HT GSC60 installasjonstest og energianalyse

Med farge touchskjerm, Wi-Fi og data i skyen

Komplett installasjonstest, avansert jordplatemåling og ekte energianalyse med tydelig farge touchskjerm. Instrumentet har Wi-Fi kommunikasjon og betjening via Android eller iOS telefoner/Tablets og gratis lagringsplass i skyen. HT GSC60 er verdens første komplette installasjonstester og energianalysator med farge touchskjerm, som gjør navigasjon, test og navngivning av målinger og kommentarskrivning enklere.

Betjening og grensesnitt: Med GSC60 har man mulighet for å skrive kommentarer til lagrede tester direkte på den store farge touchskjermen. Kommunikasjon via innebygd Wi-Fi mot Smartphone eller Tablet (Android og iOS) gjør at det er mulig å se målinger online, zoome på kurver og grafer, lagre skjermbilder, sette energilogginger mm. I tillegg kan målingene lagres i skyen og umiddelbart åpnes fra kontoret. Der er ingen grund til at skulle hjem og tømme hukommelsen på kontoret med HT GSC60. Det gør også at kunden kan modta sin målerapport kort tid etter endt måling.

Installasjonstest:
HT GSC60 kan teste har i tillegg både type B jordfeilbrytere, innebygde sikringstabeller og kontroll av I2t energiforbruk.

 • Lavohmsmåling med 200mA – for måling på beskyttelsesleder og utjevningforbindelser.
 • Isolasjonstest 50, 100, 250, 500 og 1000V – for måling av isolasjonsmotstand.
 • Loop/sløyfe impedans fase/fase, fase/null og fase/jord, med direkte visning i ohm og beregning av
  Kortslutningsstrøm i A og kA. For beregning av Ik min og Ik maks.
 • Med adapter IMP 57 kan man måle lave impedanser i mΩ og høye kortslutningsnivåer opptil 100kA.
 • Tester alle typer FI/PFI/HPFI jordfeilbrytere, type A, B, AC og selektive, 0/180° og viser direkte
  utkoblingstid, utkoblingsstrøm, Ub/berøringsspenning og jordmotstand.
 • Overgangsmotstand til jord 2-polet uten spyd og 3-polet med referansespyd (inkl.).
 • Jordmotstand/ledningsevne 4-polet med 4 spyd (inkl.)
 • Måler spenning, frekvens og fasefølge.
 • Minne til 999 målinger, med kommentarer direkte på touchskjerm.
 • Optisk USB port for PC kommunikasjon. Norsk programvare med eksport muligheter til f.eks. Excel.
 • Wi-Fi for enkel kommunikasjon med PC, Smartphone og Tablet.
 • Mulighet for tilkobling av temperatur-, fukt- og lux probe.

Energianalyse:
HT GSC60 gir helt nye muligheter for å overvåke spenning og utføre profesjonell energianalyse. Instrumentet kan også programmeres og avleses via Wi-Fi på Tablet eller Smartphone.

HT GSC60 er en spennings- og effektkvalitetsanalysator som kan brukes til lovgivningsmessige oppgaver for generell logging av forbruk – og feilsøking i forbindelse med motorer og lignende. Denne modellen gjør det mulig å logge 632 parameter samtidig i opptil måneder av gangen med valgfritt intervall. Instrumentet kan måle og lagre sann RMS verdier for både spenning og strøm, kW, kVAr, kVA, Power faktor, harmoniske – og måler selvfølgelig med 4 strømtenger.
Alle data lagres i det interne minne og kan overføres til PC ved hjelp av et medfølgende USB grensesnitt eller Wi-Fi – og etterfølgende analyseres og dokumenteres i den medfølgende programvare. Det er også mulig å kommunisere trådløst med Android eller iOS enhet hvor alle data kan avleses.

Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 300V, KAT III 350V (600V mellom input) og leveres komplett i veske med oppladbare batterier, 230V forsyning/lader, 4 stk. jordspyd, ledningssett til jordplatemåling, 4 stk. fleksible strømtenger 5-1000A AC, måleledninger, krokodilleklemmer, Norsk programvare, USB kabel, kalibreringssertifikat og brukerveiledning.