Robotoolz Vector5 – vektorlaser

Dette er en 5-punkts vektorlaser som blant annet benyttes for å kontrollere om utførelsen er i henhold til toleransekrav og da spesielt kontroll av fall til sluk og fall på badegulv samt toleransekrav i etasjeskille.