CA6681 – Kabel, rør- og installasjonssøker

For søking på både spenningssatt og spenningsløst anlegg

EAN 3760171417911 / E-NR 8030360

CA6681 LOCAT-N er en kabelsøker og metalldetektor for enkel og presis søking av el-kabler og telekabler på både spenningssatt og spenningsløse anlegg. Kodningen er digital som gjør det enkelt å identifisere kabler.

10 Overflateføler

Føler dim. 130×8 mm, maks. +900°C.

I tillegg har vi inspeksjonskamera og ulike mindre måleinstrumenter innenfor elektro. Av verktøy har vi ulike driller for større og mindre arbeidsoppgaver.