Kaise SK-8301 – Magnetisk feltmåler

Kaise SK-8301 er et instrument for enkel og nøyaktig måling av elektromagnetisk stråling og felt. Instrumentet har RMS visning og innebygd XYZ triaxial sensor. Kaise SK-8301 måler både Gauss og Tesla og har datahold min/max og auto av funksjon.

Måleområde –50°C til +1350°C
Elma 711 er et termometer til måling av temperaturer med minne for 99 målinger. Elma 711 er beregnet til type K følere, og har stor skjerm for enkel avlesning. Instrumentet har maks-hold, valgfri område °C / °F og displayoppløsning i 1°C eller 0,1°C. I funksjonen maks-hold måler instrumentet kontinuerlig og skjermen viser den høyeste temperaturen som har vært tilstede. “MAKS” symbolet vises i skjermen. Elma 711 leveres med trådføler type K (-50 til 250°C), batteri og brukerveiledning.

10 Overflateføler

Føler dim. 130×8 mm, maks. +900°C.
I tillegg har vi inspeksjonskamera og ulike mindre måleinstrumenter innenfor elektro. Av verktøy har vi ulike driller for større og mindre arbeidsoppgaver.