Nyheter

Siste:

Dagbladet omtaler en «eierskiftesak» hvor vi var engasjert:

https://www.dagbladet.no/kjendis/opptur-i-retten/74576085

 

TV2 omtaler en «rottesak» hvor vi var engasjert:

https://www.tv2.no/a/14195737/

 

En av sakene fra 2021 ble kort omtalt i media:

https://www.vg.no/nyheter/i/OQwapw/kjoepte-eiendom-for-35-millioner-fikk-3-millioner-i-avslag

 

Vi er også engasjert i denne saken:

https://www.tv2.no/a/11930198/

 

En tidligere sak: Villa på Frogner: Glava-arving i retten

https://www.dn.no/eiendom/domt-til-a-tilbakebetale-12-millioner-etter-villasalg-anker-dommen/2-1-627003

 

Sameiet i retten: el.takstmann advarte om farlig el.anlegg

https://finansavisen.no/nyheter/personlig-okonomi/2020/01/09/7486726/badegulvet-sank-styret-ma-betale-eieren-2-9-millioner-kroner-men-nekter