Bjørn Sigurd Winger

W- Consulting AS, daglig leder/faglig leder, elektroinstallatør/el.takstmann

Innehar mer enn 37 års erfaring innenfor elektro og innehar kompetanse som installatør og elektrotakstmann. Han har også formell utdanning som fagskoleingeniør.
Han har de siste åtte årene engasjert seg som elektrotakstmann innen eierskiftesaker og due diligence, med tyngde på sistnevnte. Winger har medvirket i enkelte kurssammenheng for BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS. Her har han forelest om etikk og due diligence. Winger har samarbeidet med andre ledende elektrotakstmenn og har utført kvalitetssikring av takstrapporter for disse. Videre har Winger bred erfaring innenfor elektro og har blant annet arbeidet som saksbehandler mot store aktører i markedet som Telenor, Olav Thon, Veidekke, NRK, Siemens etc.
Bjørn er også autorisert ekominstallatør.

Winger begynte sin karriere i elektrofaget i 1986 og var ferdig utdannet som elektriker i 1990. Han ble installatør i 2004 og vært medeier i installasjonsbedrift med over tjue ansatte hvor han har bistått med den daglige driften.
Winger har de siste årene vært benyttet som sakkyndig i rettsapparatet.

 

Sammen med Per Iver Strand har Bjørn etablert selskapet Eltakstsentralen AS, som er en landsdekkende takstsentral innenfor tilstandsvurdering av elektriske anlegg. Selskapet har også utviklet digitalt rapporteringsverktøy av høy kvalitet og det kan benyttes for både eltakstpersonell og byggtakstmenn.

Godkjenninger el.takst (sertifisert av Nemko):
• Tilstandsrapport bolig
• Eierskifterapport bolig
• Reklamasjonstakst bolig
• NEK 405.2 – Brannforebyggende el.kontroll bolig
• NEK 405.3 – Kontroll næring
• NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Kontaktdata:
Mob.tlf. 95 02 99 22
Epost:  bw@w-con.no