Leif Arne Halvorsen

El.kontrollør og el.takstmann Leif Arne har om lag 20 års erfaring innenfor bygging og vedlikehold av elektriske installasjoner, i form av stilling som elektromontør, prosjektleder og el.kontrollør i installasjonsbedrift. Han har de senere årene bistått mange virksomheter med det systematiske HMS-arbeidet, og sørget for både etablere tilpassede IK-systemer og å...

Bjørn Sigurd Winger

Elektroinstallatør og Nemkosertifisert eltakstmann.Innehar mer enn 32 års erfaring innenfor elektro og innehar kompetanse som installatør og elektrotakstmann. Han har også formell utdanning som fagskoleingeniør og har i tillegg gjennomført etterutdanning på nivå 1 elektrorelatert brannetterforskning.Han har de siste seks årene engasjert seg som elektrotakstmann innen eierskiftesaker og due diligence,...

Per Iver Strand

Elektroingeniør og Nemkosertifisert eltakstmann.Jobber på femte året på heltid som eltakstmann og har eierskiftesaker/reklamasjoner og skadesaker som det primære arbeidsfeltet. De senere årene har Per Iver vært mye i retten både som sakkyndig vitne og som rettsoppnevnt sakkyndig.Formelt er Per Iver utdannet elektromontør gr. L, fagtekniker innenfor elkraftteknikk samt innehar...