Per Iver Strand

Elektroingeniør og Nemkosertifisert eltakstmann.

Jobber på femte året på heltid som eltakstmann og har eierskiftesaker/reklamasjoner og skadesaker som det primære arbeidsfeltet. De senere årene har Per Iver vært mye i retten både som sakkyndig vitne og som rettsoppnevnt sakkyndig.
Formelt er Per Iver utdannet elektromontør gr. L, fagtekniker innenfor elkraftteknikk samt innehar han en bachelor (høyskoleingeniør) innenfor elkraftteknikk. Videre har han gjennomført eltakst-utdanning hos Elektroskolen AS med påfølgende sertifisering hos Nemko. Per Iver har også gjennomført spesialisering innenfor elektrorelatert brannetterforskning.
På nasjonalt nivå er eltakstordningen under bearbeiding og Per Iver Strand er medlem av NK 219 – komiteén som er satt til å utarbeide denne.
Innenfor det byggfaglige har Per Iver Strand tilleggskompetansen som sertifisert byggtakstmann. Han har gjennomført sin utdanningen hos NITO Takst. 
NITO Takst AS og Norges takseringsforbund har fusjonert og Per Iver er medlem i det nye forbundet som etter dette har oppstått; «Norsk takst.»

Godkjenninger el.takst (sertifisert av Nemko) :
• Tilstandsrapport bolig
• Eierskifterapport bolig
• Reklamasjonstakst bolig
• NEK 405.1 – Elektrotermografi
• NEK 405.2 – Brannforebyggende el.kontroll bolig
• NEK 405.3 – Kontroll næring
• NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Godkjenninger byggtakst:
• Tilstandsrapport samt verdi- og lånetakst innenfor aksje-/aksjeleiligheter, andelsleiligheter og seksjonsleiligheter.
• Mindre næringseiendommer.
• Tomter (bolig og næring).
• Skade- og reklamasjonstaksering.

Kontaktdata:
Mob.tlf. 92 80 60 32
Epost: strand@wingerstrand.no