Per Iver Strand

PER IVER STRAND

Eiendomstakst1 AS, daglig leder/faglig leder, elektroingeniør, elektroinstallatør, ekominstallatør og Nemkosertifisert eltakstman

Har over tyve års erfaring i elektrobransjen. Jobber på syvende året på heltid som eltakstmann og har eierskiftesaker/reklamasjoner og skadesaker som det primære arbeidsfeltet. De senere årene har Per Iver vært mye i retten både som sakkyndig vitne og som rettsoppnevnt sakkyndig.
Formelt er Per Iver utdannet elektromontør gr. L, fagtekniker innenfor elkraftteknikk samt innehar han en bachelor (høyskoleingeniør) innenfor elkraftteknikk. Videre har han gjennomført eltakst-utdanning hos Elektroskolen AS med påfølgende sertifisering hos Nemko. Per Iver har også gjennomført spesialisering innenfor elektrorelatert brannetterforskning og har de senere årene også jobbet en del med elektrorelatert brannetterforskning som bistand ovenfor advokater og forsikringsselskaper.

Det kan også nevnes at Per Iver jevnlig medvirker på enkelte konferanser i regi av Norsk elektronisk komité.                                                                                                                                          I tillegg i enkelte kurssammenhenger for NEAK (Norges Eiendomsakadmei).                              Informasjon om det siste kurset Per Iver gjennomførte finnes her:                        https://www.neak.no/kurs/hva-er-el-takst/

På nasjonalt nivå ble den nye eltakstordningen lansert i 2019 og Per Iver Strand var som medlem av NK 219 (komiteén som utarbeide denne) bidragsyter i dette arbeidet.

Innenfor det byggfaglige har Per Iver Strand tilleggskompetansen som sertifisert byggtakstmann. Han har gjennomført sin utdanningen hos NITO Takst. 
NITO Takst AS og Norges takseringsforbund har fusjonert og Per Iver er medlem i det nye takstforbundet, «Norsk takst.». Per Iver er også autorisert ekominstallatør.
Sammen med Bjørn Winger har Per Iver etablert selskapet Eltakstsentralen AS, som er en landsdekkende takstsentral innenfor tilstandsvurdering av elektriske anlegg. Selskapet har også utviklet digitalt rapporteringsverktøy av høy kvalitet og det kan benyttes for både eltakstpersonell og byggtakstmenn.

Godkjenninger el.takst (sertifisert av Nemko) :
• Tilstandsrapport bolig
• Eierskifterapport bolig
• Reklamasjonstakst bolig
• NEK 405.1 – Elektrotermografi
• NEK 405.2 – Brannforebyggende el.kontroll bolig
• NEK 405.3 – Kontroll næring
• NEK 405-20 Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Godkjenninger byggtakst:
• Tilstandsrapport samt verdi- og lånetakst innenfor aksje-/aksjeleiligheter, andelsleiligheter og seksjonsleiligheter.
• Mindre næringseiendommer.
• Tomter (bolig og næring).
• Skade- og reklamasjonstaksering.

Kontaktdata:
Mob.tlf. 92 80 60 32
Epost: strand@eiendomstaksten.no