El.takst for boligkjøpere – informasjon før salg

Dagens avhendingslov i forbindelse med salg av bolig omfatter dessverre en rapport som omfatter en reell tilstandsvurdering av el.anlegget av en elektrofaglig person. Hvis du likevel vurderer å kjøpe en slik bolig anbefaler vi at du engasjerer oss eller andre profesjonelle aktører for en uavhengig vurdering av el.anlegget i den aktuelle boligen.
Dette er en type undersøkelse du kan avtale med selger av boligen. Da vil du forut for kjøpet få en reell status på boligens el.anlegg. 

Dagens avhendingslov i forbindelse med boligsalg, inkluderer dessverre ikke en rapport som gir en fullstendigvurdering av tilstanden til elektriske anlegg. Utført av en kvalifisertfagperson innen elektrofaget. 

Hvis du likevel vurderer å kjøpe en bolig som omfattes av denne loven, vil vi sterkt anbefale at du involverer oss eller andre profesjonelle aktører for en uavhengig evaluering av de elektriske anleggene i den konkrete eiendommen. 

Denne type undersøkelse kan avtales med selgeren av boligen, og gir deg muligheten til å få en nødvendig og omfattende vurdering av boligens elektriske anlegg før du gjennomfører kjøpet. Dette vil gi deg verdifull innsikt i tilstanden til de elektriske anleggene i boligen.