El.takst for boligselgere: tilstandsvurdering av el.takstmann før salg

industrial technician taking machine readings

Skal du oppnå en trygg bolighandel bør du som selger få gjennomført en kvalitativ el.kontroll av en sertifisert kontrollør. Vi som profesjonell aktør har lang erfaring med el.kontroller. Vi har erfaring gjennom  anslagsvis tusenreklamasjonssaker. Vår vurdering er derfor at det ved et boligsalg bør legges til grunn en el.kontroll som er iht. den nye normen «NEK 405-2-3 Teknisktilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending».

Vår egen Per Iver Strand har gjennom sitt arbeid i NEK (Norsk elektrotekniske komiteé, NK 219) bidratt i det omfattendearbeidet som komiteen har lagt ned ved utarbeidelse av denne normen. 

Ved interesse kan du se foredraget som Per Iver avholdte på NEK sin lansering av NEK 405-2-3-i 2023.