Erfaringer innenfor el.takst

Vi har holdt foredrag på NEK sin lansering av NEK 405-2-3- i 2023

https://www.youtube.com/watch?v=_xxzwy0RXOA