Nasjonal sertifiseringsordning er i prosess

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når denne sertifiseringsordningen er på plass. Partner og elektroingeniør Per Iver Strand er medlem av denne komiteén (NK219) og har også vært aktiv i flere arbeidsgrupper som har jobbet med detaljene omkring normen. Les mer om saken her: https://www.nek.no/komiteer/nk219/