Nasjonal sertifiseringsordning er i prosess

Nasjonal sertifiseringsordning for eltakst

Både Nemko og DNV Gl sertifiserer elektroforetak og personell som skal utføre skadetakst, tilstands- og tredjepartsvurdering av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Både Bjørn Winger og Per Iver Strand er sertifiserte for den nye ordningen.

Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader og lignende.

Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade, samt vurdering av grensesnittet mellom skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstpersonellets objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være svært viktig bidrag.

Eltakst er en tjeneste som har økende etterspørsel i markedet. Tjenesten omfatter følgende tre hovedkategorier:
Skadetakst
Tilstandsvurdering
Tredjepartsvurdering

Les mer her: https://www.nemko.com/node/2136

Disse tre kategoriene dekkes av begrepet «eltakst». NEK 405-20 er utformet for å sikre en god organisering av eltakst, stille krav til kvalifikasjoner, metode og dokumentasjon av resultater.