El.takst: reklamasjon etter kjøp (eierskiftesak på elektro)

Hvis du er i en situasjon hvor du har kjøpte en bolig/fritidsbolig og du mistenker at det elektriske anlegget ikke er som beskrevet i salgsoppgaven/taksten vil det kunne oppstå en tvist. Vi kan bistå med elektrotekniske reklamasjonstakst (el.takst) i saken. Denne rapporten er bygd opp og dokumentert på en slik...

El.takst for boligkjøpere – informasjon før salg

Dagens avhendingslov i forbindelse med salg av bolig omfatter dessverre en rapport som omfatter en reell tilstandsvurdering av el.anlegget av en elektrofaglig person. Hvis du likevel vurderer å kjøpe en slik bolig anbefaler vi at du engasjerer oss eller andre profesjonelle aktører for en uavhengig vurdering av el.anlegget i den...

El.takst for boligselgere: tilstandsvurdering av el.takstmann før salg

Skal du oppnå en trygg bolighandel bør du som selger få gjennomført en kvalitativ el.kontroll av en sertifisert kontrollør. Vi som profesjonell aktør har lang erfaring med el.kontroller. Vi har erfaring gjennom  anslagsvis tusenreklamasjonssaker. Vår vurdering er derfor at det ved et boligsalg bør legges til grunn en el.kontroll som...

Erfaringer innenfor el.takst

Vi har holdt foredrag på NEK sin lansering av NEK 405-2-3- i 2023 https://www.youtube.com/watch?v=_xxzwy0RXOA https://www.youtube.com/watch?v=_xxzwy0RXOA

Nyheter

Siste: Dagbladet omtaler en «eierskiftesak» hvor vi var engasjert: https://www.dagbladet.no/kjendis/opptur-i-retten/74576085   TV2 omtaler en «rottesak» hvor vi var engasjert: https://www.tv2.no/a/14195737/   En av sakene fra 2021 ble kort omtalt i media: https://www.vg.no/nyheter/i/OQwapw/kjoepte-eiendom-for-35-millioner-fikk-3-millioner-i-avslag   Vi er også engasjert i denne saken: https://www.tv2.no/a/11930198/   En tidligere sak: Villa på Frogner: Glava-arving i retten https://www.dn.no/eiendom/domt-til-a-tilbakebetale-12-millioner-etter-villasalg-anker-dommen/2-1-627003...